Vill du sponsra vår förening?

"Glädje och kamratskap sedan 1952"

---Historia---
Hisingens Motorklubb bildades 1952 i Bräckegården. 1953 öppnades första banan i Skarvik på den
platsen som speedwayklubben Kaparna senare hade sin Arendalsbana.
I början av 60-talet tog eldsjälen Åke Relam över ansvaret och föreningen är sedan dess belägen på
Stora Holm strax norr om Göteborgs stad.

---Föreningen---
Vi är en ideell förening som bedriver motorverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.
Ca 5000 människor besöker årligen vår anläggning och vi har idag ca270 medlemmar, varav nästan 120st
är barn och ungdomar från 4 till 18år. Vi bedriver körning tre dagar i veckan
från mars till november.
Föreningen är ansluten till det nationella motorförbundet SVEMO, Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundet. Genom Svemos förarlicenser är alla förare som kör på våra
banor försäkrade.
Föreningen har tre stycken banor där vår största banan är 1350meter och vi sköter själva
underhållet av våra banor och maskiner.

---Barn- och ungdomsverksamhet---
Vår barn- och ungdomsverksamhet som utgör grunden i vår förening växer stadigt och vi är
stolta över att nästan hälften av våra medlemmar är mellan 4-18år.
Vår uppskattade crosskola som hålls två ggr per år är själva stommen i ungdomsverksamheten. Crosskolan
skall handlar om glädje, utveckling och motivation och utgår från den enskilda
individens behov av ambitionsnivå och förutsättningar med målsättning att ge
goda kunskaper rörande kamratskap inom idrottsverksamheten, regler och
uppförande på och vid sidan av banan samt goda körkunskaper.
Vi arrangerar även träningsläger, tävlingar och håller i utbildningar av både förare och deras föräldrar. Alla ansvariga
ledare/tränare har genomgått Barn och Ungdomsledarutbildning via SISU Idrottsutbildarna.

---Som sponsor---
Medlemmarna i Hisingens Motorklubb arbetar helt ideellt och underhållet av banor och maskiner
är en betydande del av vår budget.

Som sponsor bidrar du till att vår barn- och ungdomsverksamhet bedrivs på en säker och utvecklande
bana och ger våra barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid som ger mycket
god fysik och rörelseglädje. Du är också med och bidrar till en miljö där man
får uppleva tillhörighet och kamratskap som skapar bättre självkänsla,
välmående och utveckling.

Företagssponsring

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub